Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 
Στην Ιωάννα Ραβδά
Ποια ρότα διάλεξες 
δε ξέρεις 
στην ζωή
και τώρα κοιτάς
τα τραίνα που φεύγουν
και των αγνώστων
το τρεχάτο βήμα.
Μετράς τις ώρες 
με το φευγιό
κρατάς στο μυαλό σου
εικόνες
προσώπων που χάραξαν
απουσία.
Εσύ
ο φύλακας των σιδηροδρόμων
βαστάς πορεία 
σταθερή
κάθε νύχτα-
για μιας καινούριας μέρας
απουσία.
ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ
Στην Ιωάννα Ραβδά
Δες πως αλλάζουνε τα χρόνια
δεν πως αλλάζουμε κι εμείς,
η ζωή μονάχα ανηφόρα
και στο τέλος θα χαθείς.
Μικρή πατρίδα η αγάπη
και Μεγάλη Άρκτος η στιγμή
κι ο διαβάτης αστρολάβος
μες στην νυχτερινή γραμμή.