ΠΡΑΚΤΟΡΙΣΣΕΣ VS CHARLIE’S ANGELS = 1 – 0!

Από αριαστερά και δεξιόστροφα: Μάρα Δαρμουσλή, Χριστίνα Δενδρινού, Αλκμήνη Σταθάτου, Ευγενία Αποστόλου, Λίλα Παπαπάσχου, Τριανταφυλλιά Ταμπαλιάκη & ο Αυγουστίνος Ρεμούνδος

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s