Tags

Αθήνα 8/7/2016

bb8085bc-149b-429a-a7ee-823b25dc7f5e

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Αριστείδη Μπαλτά

Κοιν. Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Το ΜΕΤΡΟΝ είναι σωματείο που εκπροσωπεί ένα σημαντικότατο κομμάτι του Ελληνικού  τραγουδιού. Σήμερα αριθμεί 124 μέλη. (Συνημμένη λίστα μελών) Προς μεγάλη μας έκπληξη διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες επιστολές που υπογράφουν συνάδελφοί μας και ζητούν συνολικά την απόσυρσή του σχέδιου νόμου για την ενσωμάτωση της Ε.Ο.26/2014 στο Εθνικό μας δίκαιο. Ως αιχμή του δόρατος χρησιμοποιείται το άρθρο για την διαμεσολάβηση στη δημόσια εκτέλεση ένα άρθρο για το οποίο και το ΜΕΤΡΟΝ έχει εκφραστεί αρνητικά.

Το κύριο όμως ζήτημα που απασχολεί σήμερα τον χώρο μας είναι εάν η χώρα μας στον τομέα της συλλογικής διαχείρισης θα παραμείνει τριτοκοσμική, επιτρέποντας σε κάποιους να εκμεταλλεύονται τους δημιουργούς και να διαχειρίζονται τα δικαιώματά τους με αδιαφάνεια και καταχρηστικούς όρους ή εάν επιτέλους η συλλογική διαχείριση θα εξυγιανθεί.

Κύριε Υπουργέ, σας διαβεβαιώνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία συνθετών και στιχουργών επιθυμεί την εξυγίανση της ΑΕΠΙ μέσω της επιβολής κανόνων διαφάνειας, εποπτείας, ελέγχου και ιδίως συμμετοχής μας στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων μας.

Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι το νομοσχέδιο που καταθέσατε στη Βουλή περιέχει πράγματι διατάξεις που διασφαλίζουν τα παραπάνω. Κεντρικό θέμα που απασχολεί όλους τους δημιουργούς είναι η διασφάλιση συνέχειας της λειτουργίας της ΑΕΠΙ στην περίπτωση που επιδεινωθεί περαιτέρω η οικονομική της κατάσταση ή στην περίπτωση που οι μέτοχοί της επιδιώξουν να την μεταφέρουν εκτός Ελλάδος ή να την πτωχεύσουν. Ήδη σύμφωνα με τους ισολογισμούς της έχει πάνω από 13.000.000 ευρώ αρνητικά ίδια κεφάλαια, δηλαδή λείπουν από το ταμείο της 13.000.000 ευρώ από τα χρήματά μας!

Κύριε Υπουργέ, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό το θεσμό του επιτρόπου. Επίσης είναι θετικό που το νομοσχέδιο επαναφέρει την εύλογη αμοιβή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και μέτρα για την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας.

Για όλους αυτούς τους λόγους σας καλούμε να προχωρήσετε αποφασιστικά το συντομότερο στην συζήτηση και ψήφιση του Σ/Ν. Ευχόμαστε ότι κατά τη συζήτηση στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής θα εισακουστεί η άποψή μας και θα επανεξετάσετε το άρθρο της διαμεσολάβησης καθώς και το θέμα της ποσόστωσης εκπροσώπησης των εκδοτών στους ΟΣΔ με βάση τις Ελληνικές ιδιαιτερότητες.

Η επιβολή διαφάνειας, εποπτείας και ελέγχου είναι προς το συμφέρον του συνόλου των δημιουργών. Γι’ αυτό σας ζητούμε να ψηφίσετε το Σ/Ν το συντομότερο δυνατόν.

Με εκτίμηση

Το ΔΣ του ΜΕΤΡΟΝ.